Spośród 66 analizowanych w badaniu miast w Polsce, zadecydowano, że pod względem zielonych terenów, jakości powietrza czy infrastruktury rowerowej, tytuł ten należy się nadmorskiemu kurortowi. 

Powietrze, ziemia, woda

Podstawę do oceny w badaniu stanowiły wskaźniki, które pomogły w wytypowaniu tego jednego, najczystszego miasta w Polsce. Wśród nich znaleźć mogliśmy ilość dostępnych terenów zielonych, efektywność komunikacji miejskiej, rozwinięta sieć ścieżek rowerowych, występowanie smogu, a także jakość wody. Tytuł oazy zieleni i czystego powietrza otrzymał…Sopot! zaskoczył on swoimi wynikami, ponieważ ponad 20% powierzchni tego nadmorskiego miasta to tereny zielone, co bez wątpienia przekłada się na jakość powietrza w tym mieście. Co więcej, znajduje się tam ogromna ilość dróg rowerowych, dzięki czemu ludzie chętniej korzystają z rowerów, wpływając tym samym na powietrze w mieście. 

Polskie miasta na drodze do zrównoważonej przyszłości

Wyniki Środowiskowego Indeksu Zdrowia Miast w Polsce podkreślają rosnące znaczenie ochrony środowiska miejskiego. Sopot, jako lider, pokazuje, że inwestycje w zieleń, czyste powietrze i infrastrukturę rowerową tworzą zdrowsze i zrównoważone miasta. Inne miasta, jak Olsztyn i Poznań, w pierwszej dziesiątce rankingu, również aktywnie angażują się w sprawy ekologiczne, dając nadzieję na pozytywne zmiany w polskich miastach.