Przeprowadzone badania przez Uniwersytet w Liverpoolu wskazały, że 2/3 uczestników wyrzucało swoje narkotyki w momencie poinformowania, że substancje znajdujące się w nich są inne, niż początkowo zakładano. 

Podczas badania, uniwersytet wraz z organizacją charytatywną The Loop sprawdzili siedem festiwali w Wielkiej Brytanii. Dane jakie udało im się uzyskać wskazują, że prawie 2/3 zbadanych substancji było innych, niż oczekiwano. Do najczęściej spotykanych należało MDMA, ketamina oraz kokaina. 

Jak informuje Czerwony Krzyż, czyli agencja odpowiedzialna za świadczenie usług medycznych i paramedycznych na festiwalach objętych badaniem, spadła ilość ofiar związanych z narkotykami. To aż 12- sto procentowy spadek! 

Sprawdź co kryją Twoje narkotyki

Aktualnie na wielu brytyjskich festiwalach istnieją specjalne pomieszczenia, gdzie uczestnicy mogą wejść i sprawdzić posiadane substancje. Otrzymają tam poufne porady oraz informacje na temat przyniesionych narkotyków. 

Raport pokazuje, że przepis o sprawdzaniu narkotyków może zmniejszyć szkody i zniwelować przyjmowanie większej ilości narkotyków. Badania te stanowią solidną podstawę do rozszerzenia usług kontroli narkotyków na imprezach i w centrach miast w całej Wielkiej Brytanii – powiedział Katy Porter, dyrektor generalny The Loop.

Photo Credit: The Loop

Photo Credit: Steve Rolles

Photo Credit: The Loop

Photo Credit: Steve Rolles