“TAJEMNICZNE LUSTRO”

Zamiast jednego lustra, były ich teraz miliony, rozproszyły się wszędzie, a w każdym najmniejszym kawałeczku, choćby drobnym jak ziarnko piasku, widać było świat cały baśniowy, piękny, rodzący uśmiech. Jeżeli taki proszek wpadł komu do oka, to człowiek ten wszystko już widział zmienione i nie mógł dostrzec koło siebie nic złego, nic szkaradnego! Za to dobre rzeczy widział jasno i wyraźnie, więc wszystko dobrem było dla niego.

Lepiej było jeszcze, jeżeli okruszyna lustra wpadła komu do serca. Szczęśliwy doznawał nieopisanych uczuć: serce jego odbijało piękno tego świata, tak rodziła się euforia, wszyscy byli dla niego bliscy.

A pyłków szczęścia ciągle jeszcze pełno i zobaczymy, co z tego wyniknie…

LINE UP:

CZARNA:

 •  MIA TWIN
 •  GiGi
 •  MODERN CLARITY
 • BAROWA:
 •  TOMAZZO & FRIENDS
 • + AFTER
 • SEBASS
 • KRYSZTAŁOWA:
 •  FRANSCESCA b2b KYOKU
  + AFTER

 SIR ULIK

#tajemniczelustro #mysteriousmirror

————————————–

 GDZIE: Klub Luzztro, Aleje Jerozolimskie 6, Warszawa

KIEDY: 09.02.2024, godz. 23:59

TAX: As Always

————————————–

[ ENGLISH ]

“MYSTERIOUS MIRROR”

Instead of just one mirror, there were millions of them now, they were scattered everywhere, and in every smallest piece, even a tiny bit like a grain of sand, you could see the whole world of a fairy-tale and beautiful. If such a powder fell into someone’s eye, the man had already seen everything changed and could not see anything wrong, nothing hideous! But for the good things he could see clearly and clearly, so all good was for him.

It was even better if a crumb of a mirror fell into someone’s heart. He was happy to experience indescribable feelings: his heart reflected the beauty of this world, this was how euphoria was born, everyone seemed good to him.

And there are still lots of pollen of happiness and we’ll see what comes out…

LINE UP:

CZARNA:

 MIA TWIN

 GiGi

 MODERN CLARITY

BAROWA:

 TOMAZZO & FRIENDS

+ AFTER

SEBASS

KRYSZTAŁOWA:

 FRANSCESCA b2b KYOKU

+ AFTER

 SIR ULIK

#tajemniczelustro #mysteriousmirror

#tajemniczelustro #mysteriousmirror

————————————–

 WHERE: Luzztro Club, Aleje Jerozolimskie 6, Warsaw

WHEN: 09.02.2024, 11:59 PM

 TAX: As Always