Sojusz – definicja: porozumienie o wspólnym działaniu mającym doprowadzić do osiągnięcia określonego celu.
Synonimy: harmonia, jednomyślność, jedność, kompromis, konsensus, konwencja, mir, pakt, pojednanie, pokój, porozumienie, przymierze, spokój, sztama, traktat, ugoda, umowa, współgranie, zgoda, zgodność.
________________________________
CLUB Stage | 1 piętro:

22:00 | DJ Define -> ALL Night Long | Gdańsk
FB: facebook.com/djdefinemusic
IG: www.instagram.com/djdefine
SC: soundcloud.com/dj-define
_______________________________
MAIN Stage | 3 piętro:

23:00 | YOA | Radomsko ( vinyl set )
FB: facebook.com/AcidAddictRecords
SC: soundcloud.com/yoaoaoa
03:00 | LELAK | Gdańsk
FB: facebook.com/deejay.LELAK
SC: soundcloud.com/daniel-oleksienski
________________________________
Kiedy: 26.01.2024, piątek
Gdzie: Klub BUNKIER
80-843 Gdańsk, ul. Olejarna 3
Lokalizacja: 9M33+RR Gdańsk
Od której godziny: 22:00
Do: 06:00
________________________________
Wstęp: 30*/40 zł
*w ciuchach lub z kartą Techenko
________________________________
(ENG below)
(Унизу українська)
Alliance – definition: an agreement on joint action aimed at achieving a specific goal.
Synonyms: harmony, unanimity, unity, compromise, consensus, convention, mir, pact, reconciliation, peace, understanding, covenant, peace, stand, treaty, settlement, agreement, interplay, consent, compliance.
________________________________
CLUB Stage | 1st floor:

22:00 | DJ Define -> ALL Night Long | Gdańsk
FB: facebook.com/djdefinemusic
IG: www.instagram.com/djdefine
SC: soundcloud.com/dj-define
_____________________________________
MAIN Stage | 3rd floor:

23:00 | YOA | Radomsko ( vinyl set )
FB: facebook.com/AcidAddictRecords
SC: soundcloud.com/yoaoaoa
03:00 | LELAK | Gdańsk
FB: facebook.com/deejay.LELAK
SC: soundcloud.com/daniel-oleksienski
________________________________
When: January 26, 2024, Friday
Where: BUNKIER Club
80-843 Gdańsk, ul. Olejarna 3
Location: 9M33+RR Gdańsk
From what time: 22:00
Until: 06:00
________________________________
Admission: PLN 30*/40
*in clothes or with a Techenko card
________________________________
Альянс – визначення: угода про спільні дії, спрямовані на досягнення певної мети.
Синоніми: гармонія, одностайність, єдність, компроміс, консенсус, конвенція, мир, пакт, примирення, мир, розуміння, завіт, мир, позиція, договір, угода, угода, взаємодія, згода, згода.
________________________________
КЛУБНА СЦЕНА | 1 поверх:

22:00 | DJ Define -> ALL Night Long | Гданськ
FB: facebook.com/djdefinemusic
IG: www.instagram.com/djdefine
SC: soundcloud.com/dj-define
__________________________________
ОСНОВНА Етап | 3 поверх:

23:00 | YOA | Radomsko ( vinyl set )
FB: facebook.com/AcidAddictRecords
SC: soundcloud.com/yoaoaoa
03:00 | ЛЕЛАК | Гданськ
FB: facebook.com/deejay.LELAK
SC: soundcloud.com/daniel-oleksienski
________________________________
Коли: 26 січня 2024, п’ятниця
Де: BUNKIER Club
80-843 Гданськ, вул. Олеярна 3
Розташування: 9M33+RR Gdańsk
З якого часу: 22:00
До: 06:00
________________________________
Вхід: 30*/40 зл
*в одязі або з карткою Теченко