CZOPKA POD CHMURKĄ. Druga edycja naszych imprez pod gołym niebem, z najlepszym widokiem na Kraków, tym razem frunie do UK. To za sprawą naszych headlinerów czyli kolektywu Święty Bass, którzy odpowiadają za krzewienie wiedzy oraz znajomości brytyjskiej sceny muzycznej w Polsce.

𝗦́𝗪𝗜𝗘̨𝗧𝗬 𝗕𝗔𝗦𝗦 to przebojem wchodzący w polski rynek muzyczny autorski projekt rapera Miłego Atz (Def Jam Recordings Poland) oraz dja i managera muzycznego Phunk’illa, reprezentujący przekrój muzyki basowej: od UK Garage i Bassline, po Drum and Bass i Dubstep. To w dużej mierze dzięki nim wspomniane odłamy uk soundu dotarły w końcu do szerszego grona odbiorców w Polsce, a dwie statuetki Munoludów 2021 oraz 2022 potwierdzają tylko sukces zespołu. Przez ostatnie 2 lata prężnej działalności ŚwiętyBass gościł na swoich imprezach najważniejszych przedstawicieli brytyjskiej muzyki bassowej, m.in: Notion, Hamdi, Darkzy, Sammy Virji, MPH, Conducta czy Oppidan, zaś ich autorską playliste na Spotify śledzą tysiące ludzi żywo zainteresowani nowinkami muzycznymi z tego świata.

𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁: 𝗤𝘂𝗯𝗲 & 𝗕𝘂𝗯𝗯𝗹𝗲𝗴𝘂𝗻 (Prozak 2.0 Resident DJs)

Lokalizacja: Hotel Poleski – Sandomierska 6

 Bilety dostępne w sprzedaży od 15 maja

 Wejście do 2.0 na Afterparty FREE do 01:00 z opaskami z dachu!

The second edition of our open-air events, with the best view of Krakow, this time flies to the UK. This is thanks to our headliners, the Święty Bass collective, who are responsible for spreading knowledge and familiarity with the British music scene in Poland.

ŚWIĘTY BASS is a hit project entering the Polish music market, created by rapper Miły Atz (Def Jam Recordings Poland) and DJ and music manager Phunk’illa, representing a range of bass music: from UK Garage and Bassline, to Drum and Bass and Dubstep. Largely thanks to them, these branches of UK sound have finally reached a wider audience in Poland, and two Munolud awards in 2021 and 2022 only confirm the team’s success. Over the last two years of active operation, ŚwiętyBass has hosted the most important representatives of British bass music at their events, including Notion, Hamdi, Darkzy, Sammy Virji, MPH, Conducta czy Oppidan, while their original Spotify playlist is followed by thousands of people keenly interested in new music from this genre.

Support: Qube & Bubblegun (Prozak 2.0 Resident DJs)

 Location: Hotel Poleski – Sandomierska 6

 Tickets on sale from May 15

 Entry to 2.0 for the Afterparty FREE until 01:00 with rooftop wristbands!