On Boat | Płock | PIĄTEK 17:30-19:30

C&C BOOKINGS | SZAJSE RECORDS | DIAMENTON pres: ON BOAT!

Płock, Audioriver Festival 2023, słońce, wakacje, muzyka elektroniczna – nie ma lepszego połączenia… A gdyby do tego dodać jeszcze rejsy statkiem po Wiśle odbywające się w akompaniamencie muzyki elektronicznej? Tym samym wstępem witamy Was co roku – tym razem nie będzie inaczej!

W dniach 28-29 lipca po raz dziewiąty zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Dzięki współpracy agencji bookingowej C&C Bookings oraz kolektywu Szajse Records i firmy Diamenton Multimedia, ponownie imprezowe łajby zawładną falami Wisły. Kilka rejsów z zaprzyjaźnionymi z nami dj, producentami, performance`ami – to nie lada gratka dla każdego, kto szuka ciekawych sposobów na spędzenie czasu ze swoją ulubioną muzyką w tle, w przerwie pomiędzy kolejnymi nocnymi, odsłonami Festiwalu Audioriver.

On Boat – do zobaczenia na pokładzie!

• DATA: 28-29.07.2023

Dwugodzinne rejsy:

– piątek (28.07) – 1 rejs od 17.30 do 19.30

– sobota (29.07) – 3 rejsy od 14.00 do 20.00

* – zastrzegamy możliwość zmiany ilości i godzin rejsów

• BILETY:

CENA: 50-60 PLN / os / rejs

kontakt z bileterią: https://www.biletomat.pl/kontakt/ & pomoc@biletomat.pl

UWAGA:

• Ewentualna zmiana line-up nie uprawnia do zwrotu zakupionego biletu,

• W przypadku niskiego zainteresowania poszczególnym rejsem, zastrzegamy możliwość jego odwołania – w takim wypadku zwrócone zostaną koszty zakupu biletu.

• LINE-UP:

Adam Gorczyca, Bogucki, Dawid Sieradzki, Deyna, Exilim, Joana, Mihau

+ secret guest

• PARTNERZY:

– ŁOWCY

– Audioriver Festival

—————————————

REJSY:

#1 piątek 17.30 – 19.30

  • Joana, Deyna

#2 sobota 14.00 – 16.00

  • Adam Gorczyca, Bogucki

#3 sobota 16.00 – 18.00

  • Karawana: Dawid Sieradzki, Exilim

#4 sobota 18.00 – 20.00

  • Mihau, secret guest

—————————————-

MIEJSCE ZBIÓRKI:

• ul. Rybaki 10 (obok amfiteatru)

https://goo.gl/maps/DMHsGuwDYE6RGYuN6

Prosimy Was abyście pojawili się w tym miejscu najpóźniej na 30 minut przed planowaną godziną rejsu, celem odebrania opasek pozwalających wejść na pokład. Prosimy nie spóźniajcie się, gdyż tylko to umożliwi nam sprawną wymianę osób pomiędzy poszczególnymi rejsami, a Wam zapewni zabawę trwającą 2 godziny

Każda z osób która opłaci bilet otrzyma specjalnie oznaczoną opaskę, pozwalającą na wejście na pokład. Pamiętajcie by mieć przy sobie bilet (wydruk lub pdf w telefonie lub aplikacji) – opaska zostanie Wam przekazana po zeskanowaniu kodu kreskowego znajdującego się na bilecie.

—————————————-

REGULAMIN:

1. Organizatorem imprezowych rejsów są: agencja C&C bookings kolektyw Szajse Records oraz firma Diamenton.

2. Sprzedaż biletów na rejsy, odbywa się na zasadzie przedpłaty. W przypadku gdy wszystkie bilety nie zostaną rozdystrybuowane w ramach przedsprzedaży, będą one dostępne także przed rejsem. Stosowne informacje na ten temat zostaną podane przez organizatora na stronie wydarzenia, jak również będą dostępne w miejscu zbiórki.

3. Uczestnicy rejsu powinni stawić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej na 30 min przed planowaną godziną rozpoczęcia rejsu. Niestawienie się w miejscu zbiórki, w wyznaczonym czasie, nie będzie podstawą do zwrotu płatności za bilet. Każdy uczestnik rejsu jest zobowiązany do okazania biletu (wydruk domowy lub pdf w aplikacji lub telefonie). Brak biletu będzie skutkował odmową wejścia na statek.

4. Uczestnicy posiadający bilety na więcej niż jeden rejs danego dnia, powinni okazać w punkcie zbiórki wszystkie posiadane wejściówki, tak by jednocześnie pobrać opaski na wszystkie wybrane rejsy. W innym przypadku, każdorazowo uczestnik będzie zmuszony do opuszczenia pokładu statku, by pobrać opaskę na kolejne rejsy.

5. Organizator zastrzega możliwość zmian w line-up i timetable imprezy. Ewentualne zmiany nie będą podstawą do zwrotu płatności za bilet.

6. Organizator zastrzega możliwość nie wpuszczenia na pokład osób stwarzających zagrożenie dla pozostałych uczestników rejsu oraz osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osobie nie wpuszczonej na pokład, nie będzie zwrócona płatność za bilet. Osoby uczestniczące w rejsie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników.

7. Na pokład można wnosić sprzęt nagrywający audio-video.

8. Na pokład nie można wnosić napojów alkoholowych oraz środków określanych przez polskie prawo jako nielegalnych.

9. W razie nie odbycia się imprezy lub odbycia się jedynie jej części z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części wartości biletu.

10. Rejsy będą rejestrowane przez system monitoringu oraz Organizatora. Uczestnictwo w rejsach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej oraz w nagraniach utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych).

11. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie statku bez dozoru właściciela.

12. Każdy uczestnik rejsu wchodzi na pokład statku na własną odpowiedzialność. W przypadku jakichkolwiek incydentów / wypadków nie zawinionych przez Organizatora – Organizator nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

13. Wejście na statek oraz zejście odbywa się wyłącznie po zacumowaniu statku do przystani i wyłożeniu trapu.

14. Uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie wykonywać polecenia załogi statku oraz organizatorów związane z bezpieczeństwem i zachowaniem porządku w czasie trwania rejsu od wejścia na statek do opuszczenia statku na przystanku docelowym.

15. Wejście na pokład statku jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów powyższego regulaminu.