NHS wpada do Warszawskiego K-Baru!
Impreza z serii NHS “Meets & Beats” została zaplanowana z podziałem na 2 części: Meets wieczorem (8PM – 11PM) w postaci Vinyl Marketu od Blask Record Store i paru innych ananasów oraz z szamą zwiezioną z ulicy Pięknej przygotowaną specjalnie na okazję naszej kolaboracji. Część wieczorna “Beats” z House’em i minimalem rozdzieloną między reprezentacje Warszawy i Trójmiasta: Feelaz, Easy Audio, vagt, Jankelele, dd oraz anGelo od godziny 23 aż do samego rana.
Meets & Beats i wszystko pomiędzy.
PT 12/07
WIECZÓR: 20:00 – 23:00
NOC: 23:00 – ??:?? / TAX: 30 PLN
____
NHS is coming to Warsaw’s finest: K-Bar!
The NHS “Meets & Beats” event will be divided into two parts: “Meets” starting during the evening (8PM – 11PM) in the form of a vinyl market by Blask Record Store & more with bites and snacks brought straight from Piękna Street, prepared exclusively for the occasion of our collaboration. Evening part “Beats” with House & Minimal divided between the representatives of Warsaw and Tricity: Feelaz, Easy Audio, vagt, Jankelele, dd and anGelo from 11PM until the very morning.
Meets & Beats and everything in between.
FRI 12/07
EVENING: 20:00 – 23:00
NIGHT: 23:00 – ??:?? / TAX: 30 PLN