Promo Tuesday

Prozak 2.0 przywołuje swoją legendarną historię z nowym cyklem imprez – “House of Pleasure”! To nasz powrót do korzeni, do czasów, kiedy początek tygodnia należał do królowej klubowych rytmów – muzyki house. To jest nasza podróż do niezrównanej energii i miłości, która zawsze towarzyszyła tym nocom. Wracamy do tych ikonicznych momentów historii house, które zdefiniowały naszą społeczność: od elektryzujących undergroundowych imprez w Chicago i NYC, aż po słońce i piasek na Ibizie. House is a feeling, and we’re all about spreading the love.

 WEJŚCIE

Wstęp od 23:00 co tydzień | Cena 10/20 PLN | Selekcja | Pierwsze 30 min wstęp FREE | Zakaz używania flasha

Prozak 2.0 recalls its legendary history with a new series of events – “House of Pleasure”! This is our return to the roots, to the times when the beginning of the week belonged to the queen of club rhythms – house music. This is our journey to the unparalleled energy and love that always accompanied these nights. We’re going back to those iconic moments in house history that defined our community: from electrifying underground parties in Chicago and NYC, all the way to the sun and sand of Ibiza. House is a feeling, and we’re all about spreading the love.

 Entry: 10/20 PLN (before/after midnight) | First 30 min entry free | Door Selection | No flash allowed | Doors open at 11:00 PM